wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje o Uchwale numer: XXVII/171/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR XXVII/171/08 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
z dnia 4 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie przebudowy istniejących linii 400 kV
na podejściu do stacji Trębaczew

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwalenie MPZP - podejście do stacji Trębaczew
Numer: XXVII/171/08
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2008-12-04
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [62,13 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-01-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Aleksandra Klimczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aleksandra Klimczak
Data wytworzenia informacji 2009-01-07
Data udostępnienia informacji 2009-01-07