wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-10-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej Marta Gniecioszek
2022-09-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Działoszynie Marta Gniecioszek
2022-02-07 Podinspektor ds. mienia komunalnego, spraw rolnych i geodezyjnych Ewa Derek
2022-02-07 Nabór na stanowisko urzędznicze Podinspektor ds. zamówień publicznych Ewa Derek
2021-09-16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. finansowych oświaty Marta Gniecioszek
2021-09-15 Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. dowodów osobistych Marta Gniecioszek
2021-09-14 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi kasy urzędu, windykacji i egzekucji
2021-06-28 Nabór na stanowisko Podinspektor ds. pracowniczych, porządkowych i nadzoru robót Marta Gniecioszek
2021-05-19 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody
2020-11-25 Informacja o ilości osób startujacych w naborze na Dyrektora Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Działoszynie Ewa Derek
2020-10-12 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. planowania przestrzennego Marta Gniecioszek
2020-10-12 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Marta Gniecioszek
2020-10-01 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Dyrektora MGDK Marta Gniecioszek
2020-09-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Ewa Derek
2020-09-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor ds. kadr, szkoleń i rozliczeń płacowych Ewa Derek
2020-09-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor ds. ewidencji ludności Ewa Derek
2020-07-10 Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach Ewa Derek
2020-01-10 Nabór na stanowisko podinspektor ds. ewidencji działoalności gospodarczej Ewa Derek
2020-01-07 Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach Ewa Derek
2019-12-04 Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds pracowniczych, magazynowych, porządkowych Ewa Derek
2019-11-27 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach Marta Gniecioszek
2019-10-30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi sekretariatu urzędu Ewa Derek
2019-10-30 Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds pracowniczych, magazynowych, porządkowych Ewa Derek
2019-06-25 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Marta Gniecioszek
2019-05-29 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora ŻŁobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
2017-11-17 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. ochrony przyrody Agnieszka Maciejewska
2017-10-10 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie Monika Jabłońska
2017-10-06 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Mariola Olejnik
2017-02-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Wydziale Oświaty Monika Jabłońska
2016-11-23 Nabór na wolne stanowisko pracy - Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji Danuta Kuśnierczyk
2016-11-23 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - podinspektor ds. organizacyjno - admnistracyjnych wydzialu w Wydziale Oświaty Danuta Kuśnierczyk
2016-11-09 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji Danuta Kuśnierczyk - Sekretarz MiG Działoszyn
2016-11-09 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - podisnpektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Oświaty Monika Jabłońska
2015-04-28 Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Burmistrz MiG Działoszyn
2015-04-28 Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 w Działoszynie Burmistrz MiG Działoszyn
2015-04-28 Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Działoszynie z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie Burmistrz MiG Działoszyn
2015-02-17 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. infrastruktury dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn Piotr Tasarz
2012-11-28 ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora ds. Działalności Gospodarczej Marta Patocka
2012-10-09 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie 108/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
2012-08-29 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Marta Patocka
2012-07-25 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Renata Wojtal
2012-07-17 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Marta Patocka
2012-06-25 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w MGOPS Teresa Posmyk
2012-04-11 ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Domu Kultury Marta Patocka
2012-03-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisku głównego księgowego oświaty
2012-01-03 ogłoszenie o naborze na Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyn Jolanta Łudczak
2011-09-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent Urszula Nowak
2011-04-28 konkurs na stanowisko dyrektora - PP Nr 1 Działoszyn i Gimnazjum Trębaczew Jolanta Łudczak
2011-04-01 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze w KZB Wojciech Tkaczyński
2011-03-28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego Tasarz Piotr
2011-03-28 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru - kierownik KZB Piotr Tasarz
2011-03-17 Nabór na wolne stanowiskodo obsługi finansowo-księgowej i kadrowej (0,5 etatu) Urszula Damazer
2011-03-14 Nabór na stanowisko kierownicze w KZB - Główny Księgowy Krystyna Sicińska
2011-03-14 Nabór na stanowisko KZB - podinspektor ds. płac (0,5 etatu) Krystyna Sicińska
2011-01-26 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w MGOPS w Działoszynie Teresa Posmyk
2011-01-03 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego MGOPS Teresa Posmyk
2011-01-03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w MGOPS Teresa Posmyk
2010-08-31 Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Jolanta Łudczak
2010-02-03 Nabór na stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczania dochodów gminy Jolanta Łudczak
2010-02-03 nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej Jolanta Łudczak
2010-02-03 nabór na stanowisko ds. rozliczeń płacowo-księgowych oświaty Jolanta Łudczak
2009-10-29 nabór na stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Jolanta łudczak
2009-04-08 nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik KZB Jolanta Łudczak
2009-04-01 nabór na stanowisko referenta ds. rozliczeń budżetowych i VAT Jolanta Łudczak
2009-03-13 informacja o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Teresa Posmyk
2008-07-07 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Danuta Kuśnierczyk
2008-07-07 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych Danuta Kuśnierczyk
2008-05-09 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy Teresa Posmyk
2007-03-26 nabór na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych Danuta Kuśnierczyk
2006-09-12 nabór na stanowisko pracownik socjalny Teresa Posmyk
2006-08-25 ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s społeczno-obywatelskie Jolanta Łudczak
2006-08-21 ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków finanso Jolanta Łudczak
2006-05-05 ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie MiG Działoszyn Jolanta Łudczak