wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Postepowanie kwalifikacyjne - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-10-24 Informacja o ilości osób startująących w naborze oraz liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i merytorczne Ewa Derek
2022-09-26 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i merytoryczne Ewa Derek
2022-02-23 Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko Podinspektor ds. mienia komunalnego, spraw rolnych i geodezyjnych Ewa Derek
2022-02-23 Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych Ewa Derek
2021-10-01 Informacja o ilości osób startujących w naborze na wolne stanowisko ds. finansowych oświaty Ewa Derek
2021-09-30 Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko ds. dowodów osobistych Ewa Derek
2021-09-30 Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko ds. obsługi kasy, windykacji i egzekucji Ewa Derek
2020-10-28 Informacja o ilości osób startujacych w naborze na Podinspektora ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Wydziale IZP.GPOŚ Ewa Derek
2020-10-28 Informacja o ilości osób startujacych w naborze na Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale IZP. GPOŚ Ewa Derek
2020-09-22 Informacja o zakończeniu I etapu naboru na stanowisko Podinspektor ds. kadr, szkoleń i rozliczeń płacowych Ewa Derek
2020-09-22 Informacja o zakończeniu I etapu naboru na stanowisko Podinspektor ds. ewidencji ludności Ewa Derek
2020-09-22 Informacja o zakończeniu I etapu naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi rady Ewa Derek
2019-12-04 Inormacja o ilości osób startujacych w naborze na Podinspektora ds. obsługi sekretariatu urzędu Ewa Derek
2019-12-04 Inormacja o ilości osób startujacych w naborze na Podinspektora ds. pracowniczych, magazynowych i porządkowych w Wydziale UKRB Ewa Derek
2019-07-29 Informacja o ilości osób startujących w naborze na Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Ewa Derek
2019-07-17 Informacja o zakończeniu I etapu naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
2017-12-04 Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko ds. ochrony przyrody Agnieszka Maciejewska
2017-11-15 Informacja o ilości osób starujących w naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie Monika Jabłońska
2017-10-26 informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko Kierownik Referatu ds. księgowości budżetowej, windykacji i egzekucji Mariola Olejnik
2017-02-23 Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i merytoryczne Marta Gniecioszek
2016-12-13 Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i merytoryczne - Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji Danuta Kuśnierczyk
2016-12-13 Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i merytoryczne - Podinspektor ds. organizacyjno - administracyjnych wydziału w Wydziale Oświaty Danuta Kuśnierczyk
2012-12-13 lista kandydatów spełniających wymagania formalne Marta Patocka
2011-03-14 Nabór na stanowisko kierownicze w KZB - Główny Księgowy Krystyna Sicińska
2011-03-14 Nabór na stanowisko KZB - podinspektor ds. płac (0,5 etatu) Krystyna Sicińska
2011-01-26 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w MGOPS w Działoszynie Teresa Posmyk
2009-04-01 zarządzenie w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej Jolanta łudczak
2008-07-22 lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. inwestycji Elida Kaczmarek
2008-07-22 lista kandydatów spełniających wymagania formalne -stanow. ds. zamówień publiczn Elida Kaczmarek
2008-05-28 lista kandydatów spełniających wymagania formalne Teresa Posmyk
2007-04-16 lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2007-03-23 iformacja o wynikach naboru kandzdatów na stanowisko ds. zaliczki zlimentacyjnej Teresa Posmyk
2007-03-14 lista kandydatów spełniających wymogi formalne Teresa Posmyk
2006-09-18 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.społ.-obywat. Janina Posmyk
2006-05-22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Jolanta Łudczak
2006-05-05 zarządzenie nr 23/06 Burmistrza MiG Działoszyn Jolanta Łudczak