wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Wyniki naboru - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-11-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej Ewa Derek
2022-10-03 Informacja o warunkach na stanowisko Podinspektor ds. ewidencji ludności Ewa Derek
2022-03-02 Informacje o wynikach naboru na Podinspektora ds. zamówiń publicznych Ewa Derek
2022-03-02 Informacje o warunkach naboru Podinspektor ds. mienia komunalnego, spraw rolnych i geodezyjnych Ewa Derek
2021-10-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. finansowych oświaty Ewa Derek
2021-10-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. dowodów osobistych Ewa Derek
2021-10-06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. obsługi kasy Urzędu, windykacji i egzekucji Ewa Derek
2021-07-15 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. pracowniczych, porządkowych i nadzoru robót Ewa Derek
2021-06-07 Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody Ewa Derek
2020-12-01 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Działoszynie Ewa Derek
2020-11-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. planowania przestrzennego Ewa Derek
2020-10-30 Informacje o warunkach naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Ewa Derek
2020-09-24 Informacje o warunkach naboru na stanowisko podinspektor ds obsługi Rady Miejskiej Ewa Derek
2020-09-24 Informacje o warunkach naboru na stanowisko Podinspektor ds. ewidencji ludności Ewa Derek
2020-07-28 Informacje o wynikach naboru na Kierownika Środiowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach Ewa Derek
2020-01-29 informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Marta Gniecioszek
2020-01-22 Informacja o wynikach naboru na Kierownika ŚDS w Niżankowicach Ewa Derek
2020-01-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika ŚDS w Niżankowicach Ewa Derek
2019-12-23 Informacje o wynikach naboru na stanwisko Podinspektor ds. pracowniczych, magazynowych i porządkowych Ewa Derek
2019-12-18 Informacja o wynikach naboru Ewa Derek
2019-12-11 Informacja o wynikach naboru Podinspektor ds obsługi sekretariatu Urzędu Ewa Derek
2019-12-04 Inormacja o wynikach naboru na Podinspektora ds. pracowniczych, magazynowych i porządkowych w Wydziale UKRB Ewa Derek
2019-08-12 Informacja o wyniakch naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Danuta Kuśnierczyk
2019-08-01 Informacje o warunkach naboru Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie Ewa Derek
2017-12-13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony przyrody Agnieszka Maciejewska
2017-11-15 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektor Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie Monika Jabłońska
2017-11-06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu ds. księgowości budżetowej Mariola Olejnik
2017-03-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Wydziału Oświaty Jolanta Strugacz
2016-12-16 Informacja o wynikach naboru Marta Gniecioszek
2016-12-16 Informacja o wynikach naboru Marta Gniecioszek
2016-11-22 Informacja o wynikach naboru - Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji Danuta Kuśnierczyk - Sekretarz MiG Działoszyn
2016-11-22 Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. organizacyjno - admnistracyjnych wydzialu w Wydziale Oświaty Danuta Kuśnierczyk - Sekretarz MiG Działoszyn
2015-03-09 Informacja o wynikach naboru Piotr Tasarz
2012-12-18 informacja o wynikach na wolne stanowisko urzędnicze Marta Patocka
2012-10-22 wyniki naboru na stanowisko urzędnicze Marta Patocka
2012-10-03 informacja o wynikach naboru Marta Patocka
2012-08-21 wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Patocka
2012-08-03 Wyniki naboru na stanowisko referent ds. obsługi funduszu alimentacyjnego Teresa Posmyk
2012-05-16 wyniki postępowania konkursowego stanowisko Dyrektora MGDK Marta Patocka
2012-04-04 wyniki postępowania konkursowego stanowisko Głównego księgowego oświaty Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
2012-02-01 Informacja o wyłonieniu kandydata na stanowisko Skarbnika MiG Działoszyn Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
2011-09-30 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Urszula Nowak
2011-06-06 informacja o wynikach naboru na stanowiska dyrektora Gimnazjum i PP Nr 1 Jolanta Łudczak
2011-04-21 Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w KZB Krzysztof Leszczyk
2011-04-21 Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w KZB - Gł. Księgowy Krzysztof Leszczyk
2011-04-13 Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze w KZB Piotr Tasarz
2011-04-01 Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w KZB Wojciech Tkaczyński
2011-03-03 wyniki naboru na wolne stanowisko księgowego w MGOPS w Działoszynie Teresa Posmyk
2011-02-08 informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w MGOPS
2011-01-26 informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS w Działoszynie Teresa Posmyk
2010-09-15 informacja o naborze na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomo Jolanta Łudczak
2010-03-15 informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Jolanta Łudczak
2010-03-15 informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń Jolanta Łudczak
2010-03-15 informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej Jolanta Łudczak
2009-12-02 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOW JOLANTA łUDCZAK
2009-05-25 wyniki o naborze na stanowisko kierownka Komunalnego Zakładu Budzetowego w Dział Jolanta Łudczak
2009-04-16 ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisku Jolanta Łudczak
2009-04-01 informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Teresa Posmyk
2008-07-28 informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji Jolanta Łudczak
2008-07-28 informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych Jolanta Łudczak
2008-06-06 informacja o wynikach naboru MGOPS
2007-04-19 informacja o wyniakach naqboru na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środk
2006-10-06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny Teresa Posmyk
2006-09-29 informacja o naborze kandydata na stanowisko ds. społeczno-obywatelskich Jolanta Łudczak
2006-09-07 Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwa Janina Posmyk
2006-05-25 informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowej Jolanta Łudczak