wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Rafał Tadeusz Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn (Burmistrz)
Marta Gniecioszek Naczelnik Wydziału - Gł. Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych (OSO.I)
Marta Gniecioszek Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn (SMG)
Monika Małgorzata Jabłońska Naczelnik Wydziału Oświaty (EO.I)
Katarzyna Kowalska Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn (SR)
Marzena Krysiak Naczelnik Wydziału (UKRB.I)
Danuta Kuśnierczyk Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn (SMG)
Danuta Kuśnierczyk Naczelnik Wydziału (IZP.GPOŚ.I)
Ewa Magdalena Łakoma Naczelnik Wydziału - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (FPO.I.)
Marta Elżbieta Patocka kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Ewa Rus Naczelnik Wydziału ds. księgowości budżetowej, windykacji i egzekucji (FN.FNB.I)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Marta Białek pomoc administracyjna ds. księgowości budżetowej, windykacji i egzekucji (FN.FNB.V)
Dominika Chałaczkiewicz Podinspektor ds. ewidencji ludności (OSO.VII)
Aleksandra Chrabańska Pomoc administracyjna ds. obsługi interesantów (OSO.XI)
Joanna Chwal Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych wydziału (EO.VI)
Katarzyna Cieśla Podinspektor ds. finansowych oświaty (EO.IV)
Ewa Derek Inspektor ds. kadr, szkoleń i rozliczeń płacowych (OSO.V)
Rafał Tadeusz Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn (Burmistrz)
Marta Gniecioszek Naczelnik Wydziału - Gł. Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych (OSO.I)
Marta Gniecioszek Gł. Specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej (OSO.II)
Marta Gniecioszek Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn (SMG)
Zbigniew Góra Główny Specjalista ds. inwestycji i rozliczeń (IZP.GPOŚ.IV)
Marcin Graczykowski Podinspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody (IZP.GPOŚ.IX)
Monika Małgorzata Jabłońska Naczelnik Wydziału Oświaty (EO.I)
Barbara Jagielska Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.GPOŚ.III)
Przemysław Jagielski Podinspektor ds. pracowniczych, porządkowych i nadzoru robót (UKRB.III)
Lidia Dorota Janus koordynator referatu obsługi finansowej oświaty (FOO.I.)
Lidia Dorota Janus Podinspektor ds. rozliczeń płacowo - księgowych oświaty (EO.III)
Marta Józefiak Podinspektor ds. obsługi Sekretariatu Urzędu (OSO.IV)
Marta Józefiak Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie (UPR)
Łukasz Kałwak Inspektor ds. infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej (IZP.GPOŚ.XII)
Karolina Alicja Kowalska Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.GPOŚ.II)
Katarzyna Kowalska Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn (SR)
Marzena Krysiak Naczelnik Wydziału (UKRB.I)
Aneta Kubicka Inspektor ds. transportowych, zamówień materiałów oraz rozliczeń wykonanych prac (UKRB.IV)
Renata Kucharczyk Stanowisko ds. obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt (UKRB.V)
Strona 1 z 3 (63 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Marta Białek pomoc administracyjna ds. księgowości budżetowej, windykacji i egzekucji (FN.FNB.V)Wydział Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji
Dominika Chałaczkiewicz Podinspektor ds. ewidencji ludności (OSO.VII)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Aleksandra Chrabańska Pomoc administracyjna ds. obsługi interesantów (OSO.XI)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Joanna Chwal Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych wydziału (EO.VI)Wydział Oświaty
Katarzyna Cieśla Podinspektor ds. finansowych oświaty (EO.IV)Wydział Oświaty
Ewa Derek Inspektor ds. kadr, szkoleń i rozliczeń płacowych (OSO.V)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Rafał Tadeusz Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn (Burmistrz)Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Marta Gniecioszek Naczelnik Wydziału - Gł. Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych (OSO.I)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Marta Gniecioszek Gł. Specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej (OSO.II)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Marta Gniecioszek Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn (SMG)Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn
Zbigniew Góra Główny Specjalista ds. inwestycji i rozliczeń (IZP.GPOŚ.IV)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Marcin Graczykowski Podinspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody (IZP.GPOŚ.IX)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Monika Małgorzata Jabłońska Naczelnik Wydziału Oświaty (EO.I)Wydział Oświaty
Barbara Jagielska Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.GPOŚ.III)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Przemysław Jagielski Podinspektor ds. pracowniczych, porządkowych i nadzoru robót (UKRB.III)Wydział Usług Komunalnych i Remontowo - Budowlanych
Lidia Dorota Janus koordynator referatu obsługi finansowej oświaty (FOO.I.)Wydział Oświaty
Lidia Dorota Janus Podinspektor ds. rozliczeń płacowo - księgowych oświaty (EO.III)Wydział Oświaty
Marta Józefiak Podinspektor ds. obsługi Sekretariatu Urzędu (OSO.IV)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Marta Józefiak Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie (UPR)Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzaleznień i Przemocy w Rodzinie
Łukasz Kałwak Inspektor ds. infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej (IZP.GPOŚ.XII)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Karolina Alicja Kowalska Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.GPOŚ.II)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Katarzyna Kowalska Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn (SR)Skarbnik Miasta i Gminy
Marzena Krysiak Naczelnik Wydziału (UKRB.I)Wydział Usług Komunalnych i Remontowo - Budowlanych
Aneta Kubicka Inspektor ds. transportowych, zamówień materiałów oraz rozliczeń wykonanych prac (UKRB.IV)Wydział Usług Komunalnych i Remontowo - Budowlanych
Renata Kucharczyk Stanowisko ds. obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt (UKRB.V)Wydział Usług Komunalnych i Remontowo - Budowlanych
Strona 1 z 3 (63 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2022
 [Zwiń]Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
   Mieczysław Tadeusz Różański (Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie)   2022-04-28
   Cezariusz Mirosław Szczepaniak (p.o. Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie)  
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Sekretarz Miasta i Gminy
[Rozwiń]2021
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011