wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LV/365/22 2022-06-01 Uchwała LV/365/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn zmienionej Uchwałą Nr XV/92/19 z dnia 4 października 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
LV/362/22 2022-06-01 Uchwała LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym4 Działoszyn w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony oczekujący
LV/360/22 2022-06-01 Uchwała LV/360/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 4 Miasta Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
LV/356/22 2022-06-01 Uchwała LV/356/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2021 z 2025 z lat 2019-2020 TAK Uchwalony obowiązujący
LIII/348/22 2022-03-15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Raciszyn TAK Uchwalony oczekujący
LII/341/22 2022-02-16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych w obrębie geodezyjnym 1 Działoszyn, w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
LII/340/22 2022-02-16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/322/21 2021-12-10 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/317/21 2021-12-10 w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/316/21 2021-12-10 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/306/21 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kolonia Lisowice, w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/305/21 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/304/21 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nr 2 Miasta Działoszyn, w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/292/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/291/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia