wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2022-04-292033-04-30Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2021
2022-01-19 Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i Gminy Działoszyn
2021-07-212024-07-21Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie MiG Działoszyn
2021-04-222041-05-01Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2020
2020-12-17 Zawiadomienie o wszczeciu postepowania adminisracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2020-11-232040-04-23Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2019
2020-07-27 Zarządzenie 96/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
2019-06-03 Raport o stanie gminy Działoszyn za 2018 rok.
2019-04-182029-04-18Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2018
2019-01-11 Obwieszczenie zawiadamiające o raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Dalszej eksploatacji i odwodnieniu złoża wapieni jurajskich ĄDziałoszyn - Trębaczew
Strona 1 of 11 (109 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna