wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
28/2022 2022-03-31 w sprawie zmian w budżecie na 2022r. NIE 0
26/2022 2022-03-25 w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych wykonujących zadania gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz prewencji schorzeń cywilizacyjnych na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
25/2022 2022-03-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w 2022 r dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań Miasta i Gminy działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
24/2022 2022-03-21 w sprawie zmian w budżecie na 2022r. NIE 0
20/2022 2022-03-03 w sprawie ustalenia Regulaminu działania - "Mobilnego Urzędnika" w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszynie. NIE Uchwalony obowiązujący
18-2022 2022-02-25 w sprawie zmian w budżecie na 2022r. NIE 0
13/2022 2022-02-14 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego " z zakesu ochrona i promocja zdrowia oraz prewencja schorzeń cywilizacyjnych" , ogłoszonego w dniu 14 stycznia 2022 roku NIE Uchwalony obowiązujący
11/2022 2022-02-08 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok NIE 0
155/2021 2021-12-23 w sprawie przeprowadzenia postępowania konsultucji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie , na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
136/2021 2021-12-03 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej NIE Uchwalony obowiązujący
135/2021 2021-12-01 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
134/2021 2021-11-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
132/2021 2021-11-26 w sprawie powołania zespołu ds.realizacji inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno -kanalizacyjne na terenie Miasta i Gminy Działoszyn" NIE Uchwalony obowiązujący
115/2021 2021-10-14 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
114/2021 2021-10-06 w sprawie powołania Komisji przetargowej do potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze rokowań nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 409/1 o pow. 0,0117 ha obręb 2 Działoszyn (miasto) stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia