wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2022-07-22 Sprawozdania budżetowe II kwartał 2022 r.
2022-05-13 Sprawozdania budżetowe I kwartał 2022 r.
2022-05-13 Sprawozdania finansowe 2021 r.
2022-04-29 Sprawozdanie opisowe za 2021 r.
2022-03-03 Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2021
2022-01-25 Uchwała RIO IV/17/2022
2021-12-09 Uchwała RIO IV/324/2021
2021-12-09 Uchwała RIO IV/325/2021
2021-12-09 Uchwała RIO IV/326/2021
2021-10-20 Sprawozdania budżetowe III kwartał 2021
2021-07-10 Sprawozdania budżetowe II kwartał 2021
2021-05-17 Sprawozdania budżetowe I kwartał 2021
2021-05-17 Sprawozdanie opisowe za 2020r.
2021-05-14 Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2020
2021-02-12 Uchwała Nr IV/13/2021 w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu
2021-01-15 Uchwała Nr IV/330/2020 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej MIG Działoszyn
2021-01-15 Uchwała nr IV/331/2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej MIG Działoszyn na 2021r.
2021-01-15 Uchwała IV/332/2020 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu MIG Działoszyn
2020-12-16 opinia RIO dotycząca projektu o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Działoszyn
2020-12-16 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok
2020-12-16 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn
2020-10-26 Sprawozdania budżetowe III kwartał 2020 Ewa Rus
2020-07-28 Sprawozdania budżetowe II kwartał 2020 Ewa Rus
2020-06-16 Sprawozdanie opisowe za 2019r Ewa Rus
2020-06-03 Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2020 Ewa Rus
2020-06-03 Sprawozdania finansowe MIG Działoszyn 2019 rok Ewa Rus
2020-06-03 Sprawozdania finansowe 2019 r Urząd Miasta i Gminy Działoszyn Ewa Rus
2020-06-03 Opinia RIO nt sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r MiG Działoszyn
2020-02-24 Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2019 Ewa Rus
2020-02-04 Opinia RIO dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Działoszyn - Uchwała z 29.01.2020 r Ewa Rus
2019-12-18 Opinia RIO ws finansowania deficytu 2020r
2019-12-18 Opinia RIO ws wieloletniej prognozy finansowej 2020-2023
2019-10-24 Sprawozdania budżetowe III kwartał 2019 Ewa Rus
2019-10-10 Sprawozdania budżetowe II kwartał 2019 Ewa Rus
2019-05-14 Opinia Regionalej Izby Obrachunkowej ws wykonania budżetu za 2018 rok Ewa Rus
2019-05-10 Sprawozdania finansowe MiG Działoszyn 2018 rok Ewa Rus
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe Jednostki Organizacyjne MiG Działoszyn
2019-05-07 Sprawozdania budżetowe I kwartał 2019 Ewa Rus
2019-04-16 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2018r Ewa Rus
2019-03-11 Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2018r Ewa Rus
2019-02-07 uchwała RIO ws opinii prawidłowości planowane kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu 2019r Ewa Rus
2018-12-13 Uchwały Regonalnej Izby Obrachunkowej ws opinii o projekcie uchwały budzetowej, Wieloletnjej Prgonozy Finansowej i deficytu na 2019r Ewa Rus
2018-11-05 Sprawozdania budżetowe III kwartał 2018 Ewa Rus
2018-09-28 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ws sprawozdań za I półrocze 2018 Ewa Rus
2018-07-31 Sprawozdania budżetowe II kwartał 2018 Ewa Rus
2018-05-30 Sprawozdania budżetowe 1 kwartał 2018 Ewa Rus
2018-05-23 Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Działoszyn za 2017r. Ewa Rus
2018-04-30 Uchwała RIO ws opinii o sprawozadaniu z wykonania budzetu MiG Działoszyn za 2017 r. Ewa Rus
2018-02-27 Sprawozdania budżetowe za 2017r. Ewa Rus
2018-01-22 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej IV/12/2018 ws opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu Mariola Olejnik
2017-12-07 Uchwała IV/298/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej ws opinii o projekcie uchwały ws wieloletniej prognozy finansowej MiG Działoszyn Mariola Olejnik
2017-12-07 Uchwała IV 299 2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej ws opinii o projekcie budżetu MiG Działoszyn na 2018 rok Mariola Olejnik
2017-12-07 Uchwała IV 300 2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej ws możliwości finansowania deficytu budżetu MiG Działoszyn Mariola Olejnik
2017-10-24 Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2017 Ewa Rus
2017-10-24 Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2017 Ewa Rus
2017-10-24 Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2017 Ewa Rus
2017-10-24 Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2017 Ewa Rus
2017-10-24 Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2017 Ewa Rus
2017-10-24 Sprawozdanie Rb-ZN za III kwartał 2017 Ewa Rus
2017-08-03 Sprawozdanie opisowe 2016r Ewa Rus
2017-08-02 Sprawozdanie Rb 27S za II kwartał 2017 Ewa Rus
2017-08-02 Sprawozdanie Rb 28S za II kwartał 2017 Ewa Rus
2017-08-02 Sprawozdanie Rb NDS za II kwartał 2017 Ewa Rus
2017-08-02 Sprawozdanie Rb N za II kwartał 2017 Ewa Rus
2017-08-02 Sprawozdanie Rb Z za II kwartał 2017 Ewa Rus
2017-06-01 Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2017 Ewa Rus
2017-06-01 Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2017 Ewa Rus
2017-06-01 Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2017 Ewa Rus
2017-06-01 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2017 Ewa Rus
2017-06-01 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2017 Ewa Rus
2017-04-21 Uchwała IV/75/2017 z 21.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu MiG Działoszyn za 2016 rok
2017-03-06 Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2017-02-27 Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2017-02-27 Sprawodanie Rb-NDS za IV kw. 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2017-02-27 Sprawozdanie Rb-N Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2017-02-20 Sprawodanie Rb-Z za IV kw. 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2017-01-17 Uchwała IV/13/2017 z 17.01.2017 w sprawie opinii o planowanej kwocie długu i możliwości sfinansowania deficytu MiG Działoszyn
2016-12-06 Uchwała IV/283/2016 z 6.12.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej MiG Działoszyn
2016-12-06 Uchwała IV/284/2016 z 6.12.2016 w sprawie pinii o projekcie budżetu MiG Działoszyn na 2017 rok
2016-10-21 Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-10-21 Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-10-21 Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartal 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-10-21 Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-10-21 Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-09-19 Uchwała IV/197/2016 RIO w spr. opinii o przebiegu wykonania budżetu MiG Dz-n za I półrocze 2016 r.
2016-07-18 Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-07-18 Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-07-18 Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-07-18 Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-07-18 Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-04-20 Uchwała IV/79/2016 RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu MiG Dz-n za 2015 r.
2016-04-20 Sprawozdanie finansowe 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-04-19 Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-04-19 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-04-19 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-04-19 Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-04-19 Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2016 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-03-18 Bilans z wykonania budżetu 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-03-17 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2015 rok
2016-03-01 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków za IV kwartał 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-03-01 Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-03-01 Rb-N za IV kw. 2015 Sprawozdanie o stanie należności Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-03-01 Rb-27S za IV kw. 2015 Sprawozdanie z wykonania dochodów Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-02-19 Rb-UZ za IV kw. 2015 sprawozdanie roczne uzupełniające o stanie zobowiązań Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-02-19 Rb-Z za IV kw. 2015 sprawozdanie o stanie zobowiązań Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2016-02-03 Uchwała RIO IV/23/2016 w spr. opinii o planowanej kwocie długu i sfinansowaniu deficytu na 2016
2015-12-17 Uchwała RIO IV/360/2015 w spr. opinii o WPF, IV/361/2015 w spr. opinii o budżecie MiG na 2016
2015-10-20 Sprawozdanie Rb-28S z wyk. wydatków za III kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-10-20 Sprawozdanie Rb-27S w wyk. dochodów za III kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-10-20 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-10-20 Rb-N sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów za III kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-10-20 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-10-08 Uchwała IV/253/2015 RIO w spr. opinii o wykonaniu budżetu MiG Dz-n za I półrocze 2015 r.
2015-07-22 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za II kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-07-22 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-07-20 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie II kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-07-20 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za II kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-07-20 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-05-11 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-05-11 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-05-11 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za I kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-05-11 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za I kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-05-11 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie I kw. 2015 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-05-04 Uchwała IV/105/2015 RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu MiG Dz-n za 2014 r.
2015-04-29 Sprawozdanie finansowe 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-04-29 Bilans z wykonania budżetu 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-04-10 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za IV kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-03-12 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-02-26 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za IV kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-02-20 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-02-19 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie IV kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2015-01-16 Uchwała RIO IV/28/2015 w sprawie opinii doyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu i możłiwości sfinansowania deficytu
2014-12-31 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2014 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-10-23 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie III kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-10-22 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za III kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-10-20 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za III kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-10-17 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-10-17 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-07-17 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-07-17 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2014 - cz.I Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-07-17 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za II kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-07-17 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za II kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-07-17 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie II kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-06-05 Bilans z wykonania budżetu 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-05-12 Uchwała IV/133/2014 RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu MiG Dz-n za 2013 r. Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-29 Sprawozdanie finansowe 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-25 Rb-27S Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-25 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za I kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-25 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie I kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-22 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za IV kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-18 Rb-28S Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych I kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-04-18 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za I kw. 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-03-07 Rb-28S Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych IV kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-03-06 Uchwała RIO w spr. opinii dot. plan. kwoty długu i sfinans. deficytu budżetu MiG Działoszyn Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-02-19 Rb-27S Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-02-19 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za IV kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-02-19 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie IV kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-01-23 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za II kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-01-23 Rb-28S Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-01-14 Uchwała RIO w spr. opinii o proj. uchw. w spr. WPF MiG Działoszyn Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2014-01-14 Uchwała RIO w spr. opinii o projekcie budżetu MiG Działoszyn na 2014 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-12-31 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2013 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-12-04 Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań za III kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-12-04 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-10-21 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za III kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-10-17 Rb-27S Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw. 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-10-17 Rb-28S Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-07-19 Rb-NDS Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie II kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyslak
2013-07-19 Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności za II kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-07-19 Rb-27S Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-05-17 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-05-17 Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności za I kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-05-17 Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań za I kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-05-17 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-05-17 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2013 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-04-12 Rb-28S Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2012 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-04-12 Rb-27S Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-04-12 Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fin. za 2012 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-04-12 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych, por. gwarancji za 2012 r Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-04-12 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2012 roku Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2013-03-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2012 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2012-04-12 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dł., por. gwarancji za 2011 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2012-03-15 Rb-28S Roczne sprawozd. z wykonania planu wydatków za 2011 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2012-03-15 Rb-27S Roczne sprawozd. z wykonania planu dochodów budż. za 2011 rok Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2012-03-15 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za rok 2011 Iwona Grzegorczyk-Namyślak
2011-07-15 RB-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budż.za I kw.2011 r. Mariola Olejnik
2011-07-15 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budż.za I kw.2011 r. Mariola Olejnik
2011-07-15 RB-N kwart.sprawozd.o stanie nalezności oraz aktywów finansow. za I kw.2011 rok Mariola Olejnik
2011-07-15 Rb-NDS kwart.sprawozd.o nadwyżce/deficycie za I kw. 2011 rok Mariola Olejnik
2011-07-15 Rb-Z kwart.sparwozd.o stanie zobowią.wg tyt.dłużnych oraz por.i gw.za I kw.2011 Mariola Olejnik
2011-07-15 Uchwała w sparwie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu Mariola Olejnik
2011-07-12 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek Mariola Olejnik
2011-07-12 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Mariola Olejnik
2011-07-12 Wieloletnia Prognoza Finansowa Mariola Olejnik
2011-07-07 Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2010 r. Mariola Olejnik
2011-04-12 Uchwała RIO w sprawie opinii dotycz.możliw.sfinansowania deficytu budż.w 2011r Mariola Olejnik
2011-04-08 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Mariola Olejnik
2011-04-08 Rb-50 kwartalne spraw.o dot.zw.z wykon.zadań z zakr.administr.rząd.za IVkw.2008 Mariola Olejnik
2011-04-08 RB-50 kwart.spraw.o wyd.związ.z wyk.zadań z zakresu adm.rządowej za IV 2008r Mariola Olejnik
2011-04-04 Rb-N kw.spraw.o stanie należności oraz wybr.aktywów finan.na kon.IV kw 2010 r. Mariola Olejnik
2011-04-04 Rb-50 kw spraw.o dotacjach zw.z wykon.zadań z zakresu administr.rząd.zaIV kw2010 Mariola Olejnik
2011-04-04 Rb-50 kw.spawozd.o wyd.związ.z wykon.zad.z zakresu administr.rząd.za IV kw.2010 Mariola Olejnik
2011-04-01 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek Mariola Olejnik
2011-04-01 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Mariola Olejnik
2011-03-30 Rb-27S roczne sprawozdanie z wyk.planu dochod.budż.jst za 2010 rok Mariola Olejnik
2011-03-29 Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2010 r. Mariola Olejnik
2011-03-29 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za IVkw.2010 Mariola Olejnik
2011-03-29 Rb-NDS kawartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za 2010 r. Mariola Olejnik
2010-04-30 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za I kw.2010 r. Mariola Olejnik
2010-04-30 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budż.za I kw.2010 r. Mariola Olejnik
2010-04-30 Rb-Z sprawozd.o stanie zobowiązań wg tyt.dłużn.oraz poręcz.i gwar.za I kw.2010 r Mariola Olejnik
2010-04-30 Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybr.akt.finans.za I kw.2010 r. Mariola Olejnik
2010-04-30 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst.za I kw. 2010 r. Mariola Olejnik
2010-04-26 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2009 Mariola Olejnik
2010-04-26 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2009 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-NDS kawartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres 2009 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybr.akt.finans.za 2009 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt.dłużn oraz gwarancji i por.za 2009 Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2009 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-28 S spawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2009 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za 2008 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jst za 2008 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2008 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za 2008 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybr.aktyw.finans. za 2008 rok Mariola Olejnik
2010-04-26 Rb-Z sprawoz.o stanie zobowiązań wg tytułów dłuż.oraz gwaran.i poręcz.za 2008 r Mariola Olejnik
2010-04-26 Uchwała RIO w sprawie opinii dotycz.możliw.sfinansowania deficytu budż.w 2010r Mariola Olejnik
2010-04-26 Uchw. RIO w sprawie opinii dotycz.projektu budż.Miasta i Gminy Działosz.na 2010r Mariola Olejnik
2010-04-26 Uchw.RIO w spr.opinii dotycz.sprawoz.Burm. Mias.i Gm. Dział.z wyk.budz.za 2009 Mariola Olejnik
2010-04-26 Uchw.RIO w spr.opinii dot.sprawozd.Burm.Miasta i Gminy Działosz.z wyk.budż.2008 Mariola Olejnik
2010-04-26 Plan przepływów pieniężnych Mariola Olejnik
2006-05-24 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za 2005 rok Magdalena Pegza
2006-05-23 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S Magdalena Pegza
2006-05-23 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2005 rok Magdalena Pegza
2006-04-27 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S Magdalena Pegza