wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, Św. Faustyny Kowalskiej 9
Kod terytorialny GUS: 4100A
NIP: 769-050-22-13
REGON: 590005919
Numer rachunku bankowego: Bank PKO BP S.A. w Bełchatowie 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2018-02-01
Data udostępnienia informacji: 2018-02-01

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Piotr Wojciech Pierzchała
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2017-02-06
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała Nr 50/V/91 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 1991r.

Akt Założycielski Spółki z dnia 11 czerwca 1991r. Rep.A Nr 509/91 z późniejszymi zmianami.
Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

2) 41.00.B - działalnośc usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

3) 90.00.D - odprowadzanie ścieków,

4) 15.98.Z - produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,

5) 45.12.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

6) 45.21.C - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,

7) 45.21.D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,

8) 45.21.F - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych,

9) 45.25.E - wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

10) 45.32.Z - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,

11) 45.33.B - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

12) 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

13) 45.44.A - malowanie,

14) 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,

15) 51.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

16) 51.54.Z - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

17) 51.70.A - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

18) 51.70.B - pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,

19) 52.63.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

20) 55.51.Z - stołówki,

21) 60.24.A - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,

22) 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

23) 60.30.Z - transport rurociągowy,

24) 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

25) 70.20.Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

2) 41.00.B - działalnośc usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

3) 90.00.D - odprowadzanie ścieków,

4) 15.98.Z - produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,

5) 45.12.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

6) 45.21.C - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,

7) 45.21.D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,

8) 45.21.F - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych,

9) 45.25.E - wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

10) 45.32.Z - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,

11) 45.33.B - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

12) 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

13) 45.44.A - malowanie,

14) 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,

15) 51.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

16) 51.54.Z - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

17) 51.70.A - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

18) 51.70.B - pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,

19) 52.63.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

20) 55.51.Z - stołówki,

21) 60.24.A - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,

22) 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

23) 60.30.Z - transport rurociągowy,

24) 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

25) 70.20.Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

2) 41.00.B - działalnośc usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

3) 90.00.D - odprowadzanie ścieków,

4) 15.98.Z - produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,

5) 45.12.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

6) 45.21.C - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,

7) 45.21.D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,

8) 45.21.F - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych,

9) 45.25.E - wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

10) 45.32.Z - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,

11) 45.33.B - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

12) 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

13) 45.44.A - malowanie,

14) 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,

15) 51.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

16) 51.54.Z - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

17) 51.70.A - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

18) 51.70.B - pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,

19) 52.63.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

20) 55.51.Z - stołówki,

21) 60.24.A - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,

22) 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

23) 60.30.Z - transport rurociągowy,

24) 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

25) 70.20.
Informacje o użytkownikach: Użytkownikami naszej jednostki są mieszkańcy Miasta Bełchatowa oraz przyległych gmin z następujących miejscowości:
Domiechowice, Emilin, Zawady, Kałduny, Dobrzelów, Parasolka, Helenów , Niedyszyna, Myszaki i Ludwików.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.- KAN." Spółka z o.o w Bełchatowie działa na podstawie następujących przepisów:

·Ustawy z dnia 15 września 2000roku Kodeks spółek handlowych
(Dz.U.Nr 94 , poz. 1037 z późn. zm.),

·Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków( Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

·Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości(t.j. Dz.U.z 2002r Nr 76, poz.694 z późn. zm.),

·Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych
( t.j. Dz.U z 2002r Nr 72, poz.664 z późn.zm.).

Informacje dodatkowe o działalności: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.- KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie rozpoczęła działalność na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 11.06.1991r. REP.A. nr 509/91, jednak jej korzenie tkwią w 60-letniej tradycji i historii funkcjonowania miejskiej gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.
Podstawowym celem statutowym Spółki jest realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka eksploatuje Ujęcie Wody ĄMyszakiÓ oraz 240km sieci wodociągowej, zapewniając wodę 98% bełchatowian. Ponad 90% mieszkańców miasta obsługiwanych jest przez system kanalizacji sanitarnej o długości 192km i Oczyszczalnię Ścieków w Bełchatowie.
Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje usługi w zakresie:
budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
inspekcji sieci kanalizacyjnych przy użyciu kamery,
wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych,
czyszczenia sieci kanalizacyjnych, punktowych napraw sieci kanalizacyjnych metodą bezwykopową,
badań laboratoryjnych wody i ścieków.
Struktura własnościowa: 100%- Gmina Miasto Bełchatów

Kapitał Zakładowy wynosi 86 434 600,00 zł

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Adam Milast
Data wytworzenia informacji 2015-04-27
Data udostępnienia informacji 2015-04-27