wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, Przemysłowa 11
Kod terytorialny GUS: 6021
NIP: 769-000-34-96
REGON: 590286692
Numer rachunku bankowego: PKO BP S. A. Oddział 1 w Bełchatowie
60 1020 3958 0000 9602 0195 9105
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Daniel Kurzeja
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Daniel Kurzeja
Data wytworzenia informacji: 2016-02-24
Data udostępnienia informacji: 2016-02-24

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Ireneusz Owczarek
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2019-02-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2022-11-30
Zatrudnienie ogółem (osoby): 50
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 50
Liczba stanowisk kierowniczych: 3
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 7 091,27 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 10 042,46 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 4 108,82 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 5 575,35 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała Nr 12/II/93 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 8 marca 1993r.

Akt Założycielski Spółki Rep.A Nr 734/1993 z dnia 7 maja 1993r.
Liczba zatrudnionych: 50
Średnie wynagrodzenie: 4 108,82 zł netto
Schemat organizacyjny jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2015-04-28
Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działalności Spółki jest :
- transport pasażerski miejski 60 21 A

- reklama 74 40 Z
Struktura własnościowa

MZK Sp. z o.o. 100% - Gmina Miasto Bełchatów
Dokument na podstawie którego powołano Spółkę: Akt Założycielski Spółki z dnia 07.05.1993r.
Rep. A Nr 734/1993
Informacje o użytkownikach: Użytkownikami naszej działalności podstawowej są mieszkańcy miasta Bełchatowa.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Podstawą działania Spółki jest:

- Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1030),

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 330),

- Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 125, poz. 1371).
Informacje dodatkowe o działalności: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. prowadzi działalność w zakresie:

lokalnego transportu zbiorowego,

- reklam umieszczanych wewnątrz i na zewnątrz autobusów wg potrzeb zamawiającego,

- udostępnienia placu garażowego dla zainteresowanych firm i osób fizycznych posiadających samochody ciężarowe i autobusy.
Struktura własnościowa: 100% udziałów posiada Gmina Miasto Bełchatów.

Kapitał Zakładowy wynosi 15.955.200,00 zł.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Daniel Kurzeja
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Daniel Kurzeja
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Daniel Kurzeja
Data wytworzenia informacji 2016-02-24, 2004-05-10
Data udostępnienia informacji 2016-02-24, 2019-02-12, 2022-12-17, 2004-05-10