wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Izabela Łęcka Kierownik GOPS (KG)
Urszula Mierzwa Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich (ZK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Anioł Specjalista pracy socjalnej (SPS)
Iwona Jabłońska Pracownik Socjalny (PS)
Marta Jarzynka Specjalista pracy socjalnej (SPS)
Justyna Kowalska Asystent rodziny (AR)
Izabela Łęcka Kierownik GOPS (KG)
Justyna Marcinkowska Pracownik Socjalny (PS)
Urszula Mierzwa Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. (RA)
Urszula Mierzwa Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich (ZK)
Wioletta Wasilewska Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (ŚW)
Anna Żabińska Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (FA)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Anioł Specjalista pracy socjalnej (SPS) 
Iwona Jabłońska Pracownik Socjalny (PS) 
Marta Jarzynka Specjalista pracy socjalnej (SPS) 
Justyna Kowalska Asystent rodziny (AR)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Izabela Łęcka Kierownik GOPS (KG)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Justyna Marcinkowska Pracownik Socjalny (PS) 
Urszula Mierzwa Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. (RA) 
Urszula Mierzwa Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich (ZK)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wioletta Wasilewska Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (ŚW)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Anna Żabińska Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (FA)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Rozwiń]2018