wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Zespół Szkół w Cycowie -

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Wicedyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
Pracownicy Pedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie Zgodnie z Regulaminem Pracy Zespołu Szkół nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań realizuje w czasie określonym indywidualnie.
Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30