wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy Pedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Nazwa skrócona: Pr. Pedagog. ZSC
Symbol: PP ZSC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkół w Cycowie
Chełmska 44
Cyców 21-070
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Dni i godziny pracy: Zgodnie z Regulaminem Pracy Zespołu Szkół nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań realizuje w czasie określonym indywidualnie.
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-08-09
Data udostępnienia informacji 2004-08-09