wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Małgorzata Cybulska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie (Wicedyrektor)
Violetta Marciniak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie (Wicedyrektor)
Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich (Dyrektor)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Karolina Choma Intendent Zespołu Szkół w Cycowie (Intendent)
Małgorzata Cybulska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie (Wicedyrektor)
Paweł Enskajt Specjalista - informatyk Zespołu Szkół w Cycowie (Specjalista - informatyk)
Marta Gawlińska Specjalista do spraw kadr i BHP Zespołuy Szkół w Cycowie (Specjalista do spraw kadr i BHP)
Violetta Marciniak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie (Wicedyrektor)
Iwona Niemiec Pedagog Zespołu Szkół w Cycowie (Pedagog)
Małgorzata Nowakowska Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół w Cycowie (Kierownik Gospodarczy)
Anna Rutkowska Specjalista ds. żywienia Zespołu Szkół w Cycowie (Specjalista ds. żywienia)
Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich (Dyrektor)
Tomasz Artur Szymona Psycholog Zespołu Szkół w Cycowie (Psycholog)
Jolanta Śledź Sekretarz Zespołu Szkół w Cycowie (Sekretarz)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Karolina Choma Intendent Zespołu Szkół w Cycowie (Intendent)Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Małgorzata Cybulska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie (Wicedyrektor)Wicedyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Paweł Enskajt Specjalista - informatyk Zespołu Szkół w Cycowie (Specjalista - informatyk)Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Marta Gawlińska Specjalista do spraw kadr i BHP Zespołuy Szkół w Cycowie (Specjalista do spraw kadr i BHP)Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Violetta Marciniak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie (Wicedyrektor)Wicedyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Iwona Niemiec Pedagog Zespołu Szkół w Cycowie (Pedagog)Pracownicy Pedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Małgorzata Nowakowska Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół w Cycowie (Kierownik Gospodarczy)Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Anna Rutkowska Specjalista ds. żywienia Zespołu Szkół w Cycowie (Specjalista ds. żywienia)Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich (Dyrektor)Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Tomasz Artur Szymona Psycholog Zespołu Szkół w Cycowie (Psycholog)Pracownicy Pedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Jolanta Śledź Sekretarz Zespołu Szkół w Cycowie (Sekretarz)Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych