wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

Sposoby załatwiania spraw

Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły można uzyskać telefonicznie
22787 44 59
oraz osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 16.00

Legitymacje szkolne, zaświadczenia dotyczące uczniów naszej szkoły, niezbędne przy załatwianiu spraw w innych instytucjach, wydawane są w sekretariacie szkoły.

Wszelkie problemy dydaktyczno-wychowawcze są rozwiązywane poprzez (z zachowaniem następującej kolejności)
-wychowawców klas
-pedagoga szkolnego
-zespół wychowawczy
-v-ce dyrektorów
-dyrektora szkoły