wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie
Symbol stanowiska: N
Nazwa stanowiska: NAUCZYCIEL

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę
szkoły lub placówki;
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły
lub placówki;
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub
placówki;
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Urszula Rogucka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Zofia Piwniak
Data wytworzenia informacji 2011-10-04
Data udostępnienia informacji 2011-10-04