wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLVII/281/22 2022-12-06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/281/22 2022-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wilga w 2023 roku. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/275/22 2022-11-24 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia. TAK Uchwalony oczekujący
XLVI/274/22 2022-11-08 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI/209/21 2021-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI/208/21 2021-11-29 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wilga w 2022 roku. TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/171/21 2021-03-26 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga Nr XI/56/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. TAK Uchwalony oczekujący
XXIX/156/20 2020-11-27 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wilga w 2021 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/155/20 2020-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/154/20 2020-11-27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Wilga oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/114/20 2020-03-02 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Wilga oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/95/19 2019-12-12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/94/19 2019-12-12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/93/19 2019-12-12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/88/19 2019-11-13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia