wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Osoby redagujące podmiotowe strony biuletynu informacji publicznej

Nazwisko i Imie Funkcja w zespole BIP Telefon Fax Adres e-mail
Cielecka Jolanta Członek Zespołu BIP (089) 623-25-89 (089) 623-25-92
Czeczka Małgorzata Redaktor BIP 89 6232596
Dąbkowska Monika Karolina Redaktor BIP 896232596 896232592
Drężek Mariusz Członek Zespołu BIP (089) 6232400 (089) 6232592
Fajbuś Krzysztof Członek Zespołu BIP 089 6232591
Farjan Edyta Członek Zespołu BIP (089) 623-25-86 (089) 623-25-92
Gadejkis Magdalena Redaktor BIP 896232588 896232592
Gers Łukasz Administrator BIP
Godlewska Jolanta Redaktor BIP 896232594 896232592
Godlewski Marek Członek Zespołu BIP (089) 623-25-84 (089) 623-25-92
Gołąb Marcin Redaktor Techniczny BIP (089) 623-25-98 (089) 623-25-92
Gołąb Barbara Członek Zespołu BIP 089 6232586
Gontarzewska Albina Redaktor BIP 896232595 896232592
Jankiewicz Milena Redaktor BIP 896232580 896232592
Januszyk Patryk Z-ca redaktora BIP
Kandybowicz Aleksandra Członek Zespołu BIP (089) 623-25-90 (089) 623-25-92
Komor Kamila Redaktor Techniczny BIP
Kotfica Anna Członek Zespołu BIP (089) 623-25-95 (089) 623-25-92
Krajewska Hanna Członek Zespołu BIP 896232403 896232592
Lewandowska-Zając Karolina Redaktor Techniczny BIP 896232581 896232592
Maliszewski Kamil Administrator BIP (089) 623-25-81 (089) 623-25-92
Masłowska Aneta Członek Zespołu BIP 896232588 896232592
Multan Magdalena Członek Zespołu BIP 896232581 896232592
Olesiński Paweł Członek Zespołu BIP 896232585 896232592
Pac Aneta Członek Zespołu BIP 896232590 896232592
Radawiec Tomasz Redaktor BIP 896232585
Rapacki Szymon Redaktor BIP 896232596 896232592
Schwarz Iwona Członek Zespołu BIP 896232594 896232592
Schwarz Jolanta Członek Zespołu BIP 896232593 896232592
Szydlik Krzysztof Członek Zespołu BIP 089 6232402 089 6232592
Wojciechowski Sławomir Członek Zespołu BIP (089) 623-25-82 (089) 623-25-92