wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2016-03-25 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2015 rok
2016-01-15 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczytno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026
2014-02-112031-02-28INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE ICH TOŻSAMOŚCI
2012-11-12 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
2012-10-30 INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2012-04-112100-12-31Komunikat Wójta Gminy Szczytno dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się
2012-02-15 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
2012-01-02 Wniosek o wpis do rejestru dzialalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomości
2011-03-222200-01-01Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Szczytno za 2010 rok
2009-05-04 Informacja dla przedsiebiorców działających na terenie naszej Gminy. Przekaz inf. o działaniach Ministerstwa Gospodarki.
Strona 1 of 2 (20 ogłoszeń)Poprzednia[1]2Następna