wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XV/112/2015 2015-11-30 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach oraz wzorów TAK Uchwalony obowiązujący
XV/111/2015 2015-11-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej TAK Uchwalony obowiązujący
XV/110/2015 2015-11-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XV/100/2015 2015-11-30 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych NIE 0
XIV/97/2015 2015-10-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/96/2015 2015-10-28 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej TAK Uchwalony oczekujący
LIV/390/2014 2014-11-14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
LIII/389/2014 2014-10-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. NIE Uchwalony obowiązujący
LIII/388/2014 2014-10-24 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów wymiaru podatku rolnego. TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XLVIII/361/2014 2014-06-26 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/345/2014 2014-05-21 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/328/2014 2014-03-28 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/313/2014 2014-01-24 w sprawie uchylenia uchwały nr I/6/06 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 121 z 2007 r., poz. 1678) TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/293/2013 2013-12-05 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/284/2013 2013-10-25 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów wymiaru podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia