wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Herb Jednostki

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
Nr kier: 25 centrala: 25/684-25-21 (sekretariat) lub 25/684-25-60 (kancelaria)
tel. bezp.: 25/684-25-05 (sekretariat Starosty/Wicestarosty)
fax: 25/684-25-09

Adres internetowy: http://garwolin-starostwo.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


UWAGA RODO!  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin
tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

 

 1. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu
 • telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
 • e – mail: [email protected]
 • w siedzibie Administratora w pokoju nr 218
 • listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

 

 1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w pozostałych przypadkach na podstawie zgody.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.