wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXX/.../2022

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXX/.../2022 Rady Gminy Buczek z dnia 15 września 2022r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/242/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Nr XXV/242/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
Numer: XXX/.../2022
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2022-09-16
Data wejścia w życie: 2022-09-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wynagrodzenia i diety
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [236,24 KB], data ogłoszenia pliku: 2022-09-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2022-09-08
Data udostępnienia informacji 2022-09-08