wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXXIII/.../2022

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXXIII/.../2022 Rady Gminy Buczek z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"
Numer: XXXIII/.../2022
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2022-11-30
Data wejścia w życie: 2023-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [337,21 KB], data ogłoszenia pliku: 2022-11-28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2022-11-28
Data udostępnienia informacji 2022-11-28