wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXXVI/.../2023

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 5 marca 2023r. zmieniającą uchwałę NR XXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniającą uchwałę NR XXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek
Numer: XXXVI/.../2023
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2023-03-03
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): utrzymanie czystości i porządku
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [231,05 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-03-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2023-03-14
Data udostępnienia informacji 2023-03-14