wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o Uchwale numer: XXXVI/.../2023

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXXVI/.../2023 Rady Gminy Buczek z dnia 2 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Numer: XXXVI/.../2023
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2023-03-03
Data wejścia w życie: 2023-03-03
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Przejmowanie i przekazywanie zadań
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): przekazywanie (powierzanie realizacji zadań innym podmiotom)
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [229,8 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-03-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2023-03-14
Data udostępnienia informacji 2023-03-14