wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Plany i sprawozdania z działalności - Organy wykonawcze jednoosobowe:

Data: Tytuł: Autor:
2021-08-18 Informacjia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2021 r. Wójt Gminy Buczek
2020-04-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za rok 2029 Wójt Gminy
2019-04-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za 2018 rok
2018-06-06 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Wójt Gmin y Buczek
2017-03-08 Sprawozdanie Nr 1 Wojta Gminy Buczek z wykonaniaBbudżetu Gminy Buczek za rok 2016 Wójt Gminy Buczek
2016-07-25 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za rok 2015 Wójta Gminy Buczek
2015-03-27 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za rok 2014 Wojt Gminy Buczek
2014-05-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za rok 2013 Wójt Gminy Buczek
2013-03-27 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Buczek za rok 2012 Wójt Gminy Buczek
2012-09-05 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za 2011 rok
2011-07-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za 2010 rok Wójta Gminy
2010-07-30 informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczek za I półrocze 2010 r. Wójt Gminy Buczek
2010-03-18 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za 2009 rok Wójt Gminy Buczek
2009-08-20 Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Buczek za I półrocze 2009 roku Wójt Gminy Buczek
2008-08-28 Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Buczek za I półrocze 2008 roku Wójt Gminy Buczek
2008-04-21 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Wójt Gminy Buczek
2007-08-21 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2007 r. Wójt Gminy Buczek
2007-04-20 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczek za rok 2006 Wójt Gminy Buczek
2006-09-18 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r Wójt Gminy Buczek