wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Kontrole jednostki (z zewnątrz):

Data: Tytuł: Autor:
2020-01-08 NIK wystąpienie pokontrolne Najwyższa Izba Kontroli
2018-07-02 Protokół kontroli przestrzegania przepisow archiwalnych i archiwach Archiwum Państwowe w Łodzi
2016-12-30 Protkół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi RIO
2016-12-02 Protokół kontroli ZUS ZUS
2016-10-27 Wystąpienie pokontrolne-2016 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
2016-07-25 Protokół z kontroli UKS Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi
2011-09-06 Protokół Urząd Marszałkowiski w Łodzi
2006-10-05 Protokół z kontroli NIK X - XI 2005 Najwyższa Izba Kontroli