wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-09-102021-09-24Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączem kablowym średniego napięcia dla przyłączenia działki inwestycyjnej nr ewid. 167/6 w miejscowości Gucin, gm. Buczek
2021-09-082021-09-22Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 2 farm fotowoltaicznych ĄWola Bachorska 1 oraz Wola Bachorska 2 o mocy poniżej 1 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 162, obręb 0018 Wola Bachorska, gmina Buczek
2021-06-292022-01-15Rozliczenie
2021-06-28 Ogłoszenie o naborze wniosków
2021-06-282021-12-31Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek
2021-03-032021-12-31Informacja o przyznanej dodatacji z zakresu sportu na I półrocze 2021
2020-12-18 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie udzielająca Wspólnocie Mieszkaniowej Brodnia dolna pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usług wodnych.
2020-10-20 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce 303/1 obręb Brodnia Dolna
2020-05-29 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w Gminie Buczek udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019 oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019 zgodnie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2018-11-06 Obwieszczenia Wójta Gminy Buczek o terminach polowań zbiorowych
Strona 1 of 3 (22 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna