wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2020
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Sylwia Groblewska (p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Czestkowie)   2021-04-30
   Joanna Jarosławska   2021-04-29
   Renata Nowicka   2021-04-27
   Jolanta Nietupska   2021-03-22
   Alicja Hans   2021-02-17
   Sylwia Groblewska (p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Czestkowie)   2020-09-30
   Agnieszka Badowska (Dyrektor Szkoly Podstawowej w Czestkowie )   2020-09-30
   Monika Mikołajewska (p.o. dyrektora Gminnego Przedszkola w Buczku)   2020-09-30
   Monika Kochanek (Dyrektor Gminnego Przedszkola w Buczku )   2020-09-30
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013