wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVI/321/2023 2023-03-03 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych NIE Projekt aktu
XXXV/317/2023 2023-01-27 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/296/2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/295/2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/294/2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Uchwalony oczekujący
XXXIII/.../2022 2022-11-03 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Projekt aktu
XXIII/223/2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/222/2021 2021-12-01 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty TAK 0
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia