wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIV/106/2015 2015-12-16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/99/2015 2015-12-16 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/87/2015 2015-11-30 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
XII/84/2015 2015-11-05 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
XI/73/2015 2015-10-14 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
X/71/2015 2015-09-02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Ślaskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
X/67/2015 2015-09-02 zmiana budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
X/66/2015 2015-09-02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015- 2025 NIE Uchwalony obowiązujący
IX/62/2015 2015-07-07 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony oczekujący
IX/61/2015 2015-07-07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/57/2015 2015-06-25 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015. NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/56/2015 2015-06-25 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025. NIE Uchwalony obowiązujący
VII/46/2015 2015-05-26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy istebna na lata 2015-2025. NIE Uchwalony obowiązujący
VII/47/2015 2015-05-21 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/36/2015 2015-05-21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok NIE Uchwalony obowiązujący