wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SKÓRCU

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SKÓRCU
Adres jednostki: 08-114 Skórzec, Siedlecka 1 i 9
Kod terytorialny GUS:
NIP: 8212653001
REGON: 366703784
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Wojciech Zgorzałek
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Wojciech Zgorzałek
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17
Data udostępnienia informacji: 2017-10-17

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Wojciech Zgorzałek
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2017-09-01
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 86
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 86
Liczba stanowisk kierowniczych: 5
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Skórzec
Liczba zatrudnionych: 86
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2021-01-05
Status jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2021-01-07
Przedmiot działania i kompetencje: Edukacja i Wychowanie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Wojciech Zgorzałek , Sławomir Batok
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wojciech Zgorzałek, Sławomir Batok
Data wytworzenia informacji 2017-10-17, 2019-07-04, 2017-10-16
Data udostępnienia informacji 2017-10-17, 2019-07-04, 2017-10-16