wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

08-400 Powiat garwoliński, Powiat garwoliński
Nr kier: 25 centrala: 682 43 19
Adres internetowy: http://www.pcprgarwolin.pl/
Adres e-mail:

Więcej >>


 KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin reprezentowane przez Dyrektora PCPR.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Panią Luizą Bogucką pod adresem e-mail: [email protected] lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 218 (II piętro).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – w celu wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.