wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2023-05-102024-05-10Bilans PINB za 2022 r.
2023-05-102024-05-10Informacja dodatkowa do bilansu PINB za 2022 rok
2023-05-102024-05-10Rachunek zysków i strat PINB za 2022 rok
2023-05-102024-05-10Wyciąg z danych zawartych w załączniku - informacja dodatkowa PINB za 2022 rok
2023-05-102024-05-10Zestawienie zmian w funduszu jednostki PINB za 2022 rok