wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o Uchwale numer: XII/73/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XII/73/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce
Numer: XII/73/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-07-30
Data wejścia w życie: 2015-07-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [585,72 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-09-28
Data udostępnienia informacji 2015-09-28