wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje o Zarządzeniu numer: 0050.22.2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym"
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym"
Numer: 0050.22.2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-05-17
Data wejścia w życie: 2019-05-17
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2019-05-17
Komórka organizacyjna: Wójt
Zarządzenie Treść zarządzenia [413,95 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krzysztof Jezierski
Data wytworzenia informacji 2019-05-20
Data udostępnienia informacji 2019-05-20