wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje o Zarządzeniu numer: 0050.24.2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie podania do publicznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za 2018 rok
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie podania do publicznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za 2018 rok
Numer: 0050.24.2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-05-27
Data wejścia w życie: 2019-05-27
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Sprawozdania z realizacji i udzielanie absolutorium
Data publikacji: 2019-05-27
Komórka organizacyjna: Wójt
Zarządzenie Treść zarządzenia [2,46 MB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krzysztof Jezierski
Data wytworzenia informacji 2019-05-27
Data udostępnienia informacji 2019-05-27