wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-01-23 Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 roku
2019-01-08 Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych prze Koło Łowieckie "Przepiórka"
2018-12-31 Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, wygasłych z dniem 01.01.2018r.
2018-10-31 Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku
2018-10-31 Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie ĄTROPÓ
2018-10-25 Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CZAJKA"
2018-08-28 Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
2018-08-22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
2018-08-22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic n. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-17 Decyzja WA.RET.070.1.307.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Qodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie
Strona 1 of 17 (169 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151617Następna