wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-05-30
Planowana godzina sesji 12:00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zabrodziu

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zabrodzie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie     na lata 2019-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2019.
 12. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Wrona
Data wytworzenia informacji 2019-05-23
Data udostępnienia informacji 2019-05-23