wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Data: 2007-03-02
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dn. 01.03.2007r.
Nr 7624/29/07


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 ß 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Planowanie Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Niegów- Wysychy w km. 0+000 do 2+700 mb. w gminie Zabrodzie .
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i9 zastrzeżenia w referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10 tel. 757 12 28 w 36 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w terminie od dnia 5 marca 2007r. do dnia
26 marca 2007r.


Do wiadomości:
1. Sołtys wsi Wysychy.
2. Sołtys wsi Niegów.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Biuletyn informacji Publicznej Urzędu Gminy.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2007-03-02
Data udostępnienia informacji 2007-03-02