wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2007-09-26
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie 25.09.2007r.
P.Ś.I. 7624/80/07

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 z późn. zm.)

informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych na terenie działki Nr 383 w miejscowości Gaj gm. Zabrodzie dla potrzeb budowy obwodnicy miasta Wyszkowa.

Decyzja została wydana na wniosek Konsorcjum Budimex Dromex S.A.O.I.K. Północ 01-400 Warszawa ul. Stawki 40.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu: zabrodziegw.e-bip.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Korybczak Jan
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2007-09-27
Data udostępnienia informacji 2007-09-27