wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania..

Data: 2007-10-23
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Zabrodzie Uchwały Nr X/55/07 z dnia 11.10.2007r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie obejmującego obszar całej gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Władysława Stanisława Reymonta 51 07-230 Zabrodzie w terminie do dnia 2007.12.31.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy, mapę ewidencyjną w skali 1:5000 a w przypadku działki leśnej- opis taksacyjny lasu.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Jan Korybczak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jan Korybczak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2007-10-23
Data udostępnienia informacji 2007-10-23