wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagos

Data: 2008-03-03
Autor: Dąbrowski Jerzy
Treść informacji / streszczenie:
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie.

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6 poz.41/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zabrodzie uchwały Nr X/55/07 z dnia 11 października 2007 roku o przestąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy
w terminie do dnia 26 marca 2008 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Dąbrowski Jerzy
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Dąbrowski Jerzy
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2008-03-03
Data udostępnienia informacji 2008-03-03