wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Data: 2008-11-07
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie 07.11.2008r.
PŚI 7624/70/08

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.)

informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego do ekstensywnej hodowli ryb nie przekraczającej
4 ton z 1ha powierzchni użytkowej na działce Nr 82 w miejscowości Słopsk, gm. Zabrodzie.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Leszka Podgórnego.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu: http://zabrodziegw.e-bip.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu przy
ul. Wł. St. Reymonta 51 i tablicy ogłoszeń sołectwa Zabrodzie.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Korybczak Jan
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2008-11-07
Data udostępnienia informacji 2008-11-07