wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o wyborze partnera

Data: 2009-05-21
Autor: Agnieszka Sosnowska
Treść informacji / streszczenie:
W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 10, 00 - 626 Warszawa
Wybór Partnera odbył się na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn zm.) w związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009 i konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2009
W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu. Wykazał się dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS. Dysponuje odpowiednio wyposażonym biurem oraz potencjałem kadrowym gwarantującym właściwe przygotowanie i realizację Projektu.
Do zadań Partnera należało będzie:
• wykonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych uczestników projektu na tle powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
• przygotowanie techniczne wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej,
Wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Projektów określi szczegółowa Umowa Partnerska.

Zabrodzie, 21 maja 2009 r.

W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 10, 00 - 626 Warszawa
Wybór Partnera odbył się na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn zm.) w związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009 i konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2009
W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu. Wykazał się dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS. Dysponuje odpowiednio wyposażonym biurem oraz potencjałem kadrowym gwarantującym właściwe przygotowanie i realizację Projektu.
Do zadań Partnera należało będzie:
• wykonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych uczestników projektu na tle powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
• przygotowanie techniczne wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej,
Wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Projektów określi szczegółowa Umowa Partnerska.

Zabrodzie, 21 maja 2009 r.

W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 10, 00 - 626 Warszawa
Wybór Partnera odbył się na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn zm.) w związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009 i konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2009
W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu. Wykazał się dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS. Dysponuje odpowiednio wyposażonym biurem oraz potencjałem kadrowym gwarantującym właściwe przygotowanie i realizację Projektu.
Do zadań Partnera należało będzie:
• wykonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych uczestników projektu na tle powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
• przygotowanie techniczne wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej,
Wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Projektów określi szczegółowa Umowa Partnerska.

Zabrodzie, 21 maja 2009 r.


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Sosnowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2009-05-21
Data udostępnienia informacji 2009-05-21