wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o wyborze partnera

Data: 2010-02-22
Autor: Adam Ołdak
Treść informacji / streszczenie:
W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 10, 00 - 626 Warszawa
Wybór Partnera odbył się na podstawie art. 28a ust. 4 pkt. 1-3 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu. Wykazał się dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS. Dysponuje odpowiednio wyposażonym biurem oraz potencjałem kadrowym gwarantującym właściwe przygotowanie i realizację Projektów.

Do zadań Partnera należało będzie:
wykonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych uczestników projektu na tle powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
przygotowanie techniczne wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej.

Wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu określi szczegółowa Umowa Partnerska zawierana każdorazowo na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
Zabrodzie, 22 lutego 2010 r.†
W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 10, 00 - 626 Warszawa
Wybór Partnera odbył się na podstawie art. 28a ust. 4 pkt. 1-3 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu. Wykazał się dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS. Dysponuje odpowiednio wyposażonym biurem oraz potencjałem kadrowym gwarantującym właściwe przygotowanie i realizację Projektów.

Do zadań Partnera należało będzie:
wykonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych uczestników projektu na tle powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
przygotowanie techniczne wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej.

Wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu określi szczegółowa Umowa Partnerska zawierana każdorazowo na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
Zabrodzie, 22 lutego 2010 r.†
W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 10, 00 - 626 Warszawa
Wybór Partnera odbył się na podstawie art. 28a ust. 4 pkt. 1-3 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu. Wykazał się dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS. Dysponuje odpowiednio wyposażonym biurem oraz potencjałem kadrowym gwarantującym właściwe przygotowanie i realizację Projektów.

Do zadań Partnera należało będzie:
wykonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych uczestników projektu na tle powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego,
przygotowanie techniczne wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej.

Wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu określi szczegółowa Umowa Partnerska zawierana każdorazowo na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
Zabrodzie, 22 lutego 2010 r.†

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Sosnowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2010-02-22
Data udostępnienia informacji 2010-02-22