wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

ZAPYTANIE OFERTOWE O CEN 

Data: 2010-09-02
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:
Stosownie do art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm. ) wyłączającego stosowanie w/w ustawy do zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu prosi o przesłanie oferty cenowej dostarczenia opału - 1 tony węgla kamiennego (orzech / kostka) z uwzględnieniem wartości kalorycznej oraz dostawą do miejsca zamieszkania. Nadmieniamy, że planujemy objąć pomocą w formie rzeczowej wybranych podopiecznych od października 2010. Zamówienia będą dokonywane telefonicznie, ze wskazaniem odbiorców. Realizacja zamówienia powinna się odbyć w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
Oferty cenowe prosimy przesłać na numer Faksu 029 7571262 lub złożyć osobiście do dnia 21 września 2010r do godz. 14:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, pok. Nr 16.


Z up. WÓJTA GMINY ZABRODZIE
mgr Irena Dziarska
Kierownik GOPS Zabrodzie

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2010-09-02
Data udostępnienia informacji 2010-09-02