wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2011-04-07
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dnia 07.04.2011 r.
PŚI.6733.07.2011OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zabrodzie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że 07 kwietnia 2011r. znak PŚI.6733.07.2011 zostało wszczęte postępowania administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej o łącznej wysokości 55 m, na której umieszczone zostaną anteny sektorowe i radiolinie, na działce nr ew. 27
obr. 0021-Zabrodzie, gm. Zabrodzie.
Zgodnie z art. 10 ß 1 Kodeksu postępowania administracyjnego można zgłaszać ewentualne uwagi (żądania) na piśmie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 28 kwietnia 2011 r.
Akta sprawy mogą być Panu/Pani udostępnione w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(pokój nr 10), telefon (0 29) 757 12 33.Wójt Gminy Zabrodzie

/-/ inż. Adam Ołdak

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Marek Kalinowski
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-04-07
Data udostępnienia informacji 2011-04-07