wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Data: 2011-06-07
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dnia 06 czerwiec 2011r.

PŚI.6733.07.2011


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zabrodzie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że 6 czerwca 2011r. znak PŚI.6733.07.2011 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej z masztem stalowym wysokości ok. 55 na terenie części działki nr ew. 27 we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.

Zgodnie z art. 10ß1 Kodeksu postępowania administracyjnego może Pan/Pani zgłosić ewentualne uwagi /żądania/ na piśmie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 27 czerwca 2011r.

Akta sprawy mogą być Panu/Pani udostępnione w Urzędzie Gminy
w Zabrodziu w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska
i Inwestycji (pokój Nr 10) telefon (029) 75 712 33.


Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ inż. Adam Ołdak

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-06-07
Data udostępnienia informacji 2011-06-07